Conform het Algemeen Onderzoeksreglement (art. 9) van de afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn zijn de beoordelingsresultaten van de gezondheidsonderzoeken (Heupdysplasie, Elleboogdysplasie, Oogonderzoek, Doofheidsonderzoek) van alle onderzochte rashonden openbaar en worden deze periodiek aan de rasvereniging van het betreffende ras toegezonden. De rasvereniging is gehouden deze door de afdeling Gedrag, Gezondheid & Welzijn ter beschikking gestelde gegevens aan derden (dit kunnen ook niet-leden van de rasvereniging zijn) toegankelijk te maken. Openbaarmaking en toezending van de beoordelingsresultaten zullen zijn ontdaan van de persoonsgegevens van de eigenaar/houder. Naast de Rasvereniging is ook de Raad van Beheer gerechtigd de onderzoeksresultaten openbaar te maken, waarbij de persoonsgegevens van de eigenaar/houder achterwege dienen te blijven.Dit betekent dat de uitslagen met NHSB nummer en evt. naam van de hond gepubliceerd kunnen worden.

Op basis van artikel 9 “rapportage aan de rasvereniging” zullen wij de  uitslagen, die wij als rasvereniging doorgestuurd krijgen van de afdeling Gedrag, Gezondheid en Welzijn, publiceren op deze pagina.

Het rapport van het onderzoek

Nederlandse Normering

Huidige benaming (FCI) Oude benaming
HD A HD -
HD B HD -
HD C HD ±
HD D HD +
HD E HD +

© 2024 Vereniging Boe4