Naar aanleiding van berichten in de media over een video waarin een hond onzedelijk zou worden betast door de eigenaar tijdens een show hebben wij de volgende reactie.

De Raad van Beheer heeft de beelden niet gezien maar via de media en derden kennis genomen van hun interpretatie van de beelden. Deze interpretaties waren niet allemaal eenduidig.
Wij kunnen dan ook niet reageren op de beelden zelf maar op het idee dat terecht of onterecht is ontstaan.
Er zijn meer dan 120.000 mensen lid van een bij de Raad van Beheer aangesloten hondenvereniging.
In totaal zijn er meer dan 500.000 eigenaren van stamboomhonden in Nederland.
Hoewel wij er alles aan doen om eigenaren verantwoord en sociaal met hun honden om te laten gaan, kunnen wij helaas geen verantwoording nemen voor het gedrag van individuele personen.
De Raad van Beheer neemt afstand van elke vorm van onzedelijk gedrag tegenover honden en vindt dit uiterst verwerpelijk.
Er is geen specifieke regelgeving opgenomen voor onzedelijk gedrag.
Dit geeft al aan dat dergelijk gedrag te bizar is om in aanmerking te nemen voor regelgeving.
Er bestaat de mogelijkheid dat onzedelijk handelen in strijd is met de wet.
Bij constatering van onzedelijk gedrag tijdens evenementen zouden er maatregelen worden genomen.
Een dergelijke melding heeft ons echter nog nooit eerder bereikt.
Tijdens shows is er een hondenwelzijnsteam die toeziet op het welzijn van honden.
Ook is er een waarnemende rol voor de verantwoordelijke ringfunctionarissen en keurmeesters.
Zo mogelijk doen wij bij melding en constatering aangifte en kunnen we een zaak aanspannen bij ons onafhankelijk tuchtcollege.
Het tuchtcollege bepaalt in dat geval de mogelijke strafmaat voor een dergelijk vergrijp.

Privacy Policy
© 2022 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­