Zoals in het clubblad staat vermeld wordt de algemene ledenvergadering van de verenging gehouden op zaterdag 25 mei 2019.
 Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging Boe4. (controle d.m.v. legitimatie bewijs)

Het bestuur is van voornemens een aantal wijziging door te voeren in het huishoudelijk reglement waarvan het herplaatsingbeleid de grootste wijziging zal ondergaan.
Zoals aangekondigd in het voorwoord van de voorzitter heeft het bestuur het voornemen om het herplaatsen van bouviers onder te brengen bij de stichting Bouviersupporters.
De afgelopen periode zijn hierover afspraken gemaakt met de stichting Bouviersupporters om deze taak van vereniging Boe4 op zich te nemen.
Doordat de stichting Bouviersupporters deze taak ook uitvoeren voor de andere rasvereniging, ontstaat in ons land 1 centraal punt waar iedereen terecht kan voor een  bouvier die om welke reden dan ook een nieuw baasje zoeken of vragen hebben over het in huis nemen van een bouvier welke herplaatst dient te worden..

Privacy Policy
© 2022 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­