Het bestuur is op de hoogte gebracht dat na een lang ziekbed Walter Kramer op de leeftijd van 62 jaar is overleden.
Walter was 1 van de oprichters van de vereniging Boe4 in 2005 en heeft ondermeer het verenigingslogo ontworpen.
Bij de opstart trad Walter toe als  algemeen bestuurslid binnen de vereniging.
Als algemeen bestuurslid heeft Walter zich bezig gehouden met de wettelijke regelgeving van de vereniging.
Wij wensen zijn vrouw Conny  en familie de komende periode veel sterkte toe.

© 2023 Vereniging Boe4