Je kunt het bijna niet gemist hebben, de heftige discussie omtrent oogonderzoek bij ons ras.
Aanleiding zijn  de plannen van de Nederlandse bouvierclub, zeg naar de andere rasvereniging om deze aan te passen.  Gezien de vragen kort een toelichting. Ben je lid van onze vereniging dan kun je in het clubmagazine van oktober 2021 en januari 2022 uitgebreid lezen wat het oogonderzoek precies inhoudt

Invoeren oogonderzoeken
Voordat sprake was van de invoering van de normmatrix voor ons ras was het oogonderzoek alleen opgenomen in ons fokreglement, bekend als het verenigingsfokreglement. Het was bij de onderhandelingen vanuit onze vereniging een punt welke we absoluut ingevoerd wilde zien bij het ras. Dit omdat cijfers van uitgevoerde oogonderzoeken schrikbarende resultaten lieten zien.
Met bewijs en cijfers heeft de Nederlandse Bouvierclub moeten besluiten om het oogonderzoek in te voeren.

Waarom nu discussie?
Het aantal bouviers waarmee niet gefokt mag worden door de uitslagen van het ECVO oogonderzoek is explosief gestegen. Vanaf de invoering heeft dat binnen de leden van de NBC en het bestuur tot veel discussie geleid. Zoveel zelfs dat er diverse bestuurswisselingen zijn geweest, de NBC bijna  zichzelf moest gaan opheffen en dat leden welke zelf meer dan 30 jaar lid zijn opgestapt en waarvan we zelfs kunnen schrijven de overstap hebben gemaakt naar onze vereniging. Inmiddels is het dan zover dat er bestuur zit welke een streep door het oogonderzoek gaat halen, of beter geschreven in eigen voordeel gaan aanpassen.

Wat wil de NBC veranderen?
Onder het mom van aanpassing oogonderzoek en verwijzend naar een schrijven van het ECVO in 2021 kunnen er aanpassingen gedaan worden in de frequentie van het aantal oogonderzoeken naar een eenmalig onderzoek waarbij de NBC de komende 10 jaar de uitslagen gaat monitoren of deze eis misschien wel aangepast moet gaan worden. Ook gaat men bij bepaalde vastgestelde aandoeningen fokken toestaan.

Onze reactie.
De Nederlandse Bouvierclub brengt  volgens ons het ras in gevaar als de plannen worden doorgevoerd.
Vanuit onze vereniging wordt al ruim 10 jaar de uitslagen geregistreerd en geanalyseerd en die geven geen aanleiding om ook maar enigszins te versoepelen.
Het ECVO panel heeft de analyse voor ons ras gemaakt en deze gaat in hun advies nog een stap verder dan ons fokreglement voorschrijft.
in Duitsland is ons ras door de dierenartsorganisaties op de lijst gezet voor verplicht oogonderzoek als je mee wilt deelnemen aan een evenement.
Vanuit het secretariaat van het ECVO panel in Nederland is een schrijven ontvangen dat het type cataractvorm bij ons ras welke corticaal cataract is, het advies is niet mee fokken.
Ouderdomscataract mag bij grote rassen pas vanaf 7 jaar worden gezien en dan moet de hond daarvoor steeds vrij van cataract zijn geweest. M.a.w. er moet wel ECVO oogonderzoek plaats hebben gevonden volgens de voorgeschreven regels.
Kortom in deze korte reactie laten we al zien dat de voorgestelde wijzigingen niet in het belang zijn van het ras.

Hoe verder?
Wij zien de voorgestelde wijzigingen als een directe bedreiging voor het voortbestaan van ons ras.
Op het moment dat de voorstellen worden doorgevoerd bij de Nederlandse Bouvierclub zal een bezwaarschrift naar de gezondheidscommissie van de Raad van Beheer worden gestuurd om het voorstel af te keuren.
Doordat  de normmatrix nog beoordeeld moet  worden voor ons ras  is de kans aanwezig dat de gezondheidscommissie pas uitspraak doet bij de behandeling van de normmatrix.
Al verwachten we dat met ondersteuning van het ECVO ,de  VDH documenten , alsmede aantoonbare cijfers vanuit de uitgevoerde ECVO oogonderzoeken  de kans daarop klein.

Toekomst
Het is onvoorstelbaar dat anno 2022 een bestuur van een rasvereniging meent een fokbeleid te nadele van het ras kan aanpassen, terwijl er rondom het ras heen allerlei risico’s aan het ontstaan zijn. In Duitsland staat ons ras al op de lijst met risico ras voor erfelijke aandoening, In Nederland wordt een negatief koopadvies gegeven voor een bouvierpup tot stichting dier en recht.
De volgende stap van zo’n lijst is een fokverbod op het ras.
We hebben daar inmiddels al de voorbeelden van.
Kortom laten we hopen dat fokkers zich verzetten tegen de voorgenomen aanpassingen.

Deze maand is de maand waarop je het lidmaatschap bij de Nederlandse Bouvierclub dient  te beëindigen als je volgend jaar geen lid meer wilt zijn.  
Bij ons ben je van harte welkom om ons de grootste rasvereniging van Nederland te maken voor de Bouvier.
Je weet waarvoor wij staan.

© 2024 Vereniging Boe4