In de Internationale fokregels van de FCI worden fokkers en eigenaren sterk aangeraden om voor elke dekking een schriftelijke contract te onderhandelen waarin de financiële verplichtingen van beide partijen duidelijk zijn vastgelegd.
Binnen onze vereniging (ras) was de aanbeveling van de F.C.I nog niet overgenomen.
Door de  ontwikkelingen in de kynologie en juridische kwesties  is voor het bestuur reden om bij dekkingen een dekovereenkomst aan te bevelen 
Met dank aan de Nederlandse Labrador vereniging welke hun modelovereenkomst en uitleg aan ons beschikbaar stelde om deze te mogen gebruiken en aan te passen voor ons ras.

Een model dekovereenkomst en uitgebreide uitleg is te vinden in de rubriek fokkers

© 2024 Vereniging Boe4