De Raad van beheer heeft de besturen van de twee rasvereniging welke het ras Bouvier vertegenwoordigen op de hoogte gebracht van een gezondheidsprobleem bij het ras.
Het betreft een melding van Entropion voortgekomen uit een combinatie waarvan wij om privacy reden de namen niet openbaar maken.

De hond zelf heeft een Limited Registration opgelegd gekregen.
De Raad van Beheer heeft besloten dat het niet is toegestaan om de combinatie te herhalen.
Wanneer er een tweede melding van deze aandoening wordt gedaan van een van beide ouderdieren (in dezelfde of in een andere combinatie), is het mogelijk dat er een fokverbod / limited registration opgelegd wordt door het bestuur van de Raad van Beheer.
Een limited registration betekent dat de hond niet meer (internationaal) ingezet mag worden voor de fokkerij. 

Het bestuur is niet verbaast dat het aantal oogaandoening toeneemt binnen het ras en heeft meerdere malen aan de andere rasvereniging duidelijk aangegeven dat oogaandoeningen een serieus risico voor ons ras aan het worden is.

In de tussentijds reportage van de Wur van het lopende onderzoek voor ons ras kunnen we niet meer spreken over worden, maar hebben we een probleem  binnen ons ras.
De Nederlandse Bouvierclub is op de hoogte gebracht van de eerste tussentijdse rapportage van de WUR.
Ondanks de ernst van de oogproblemen en tegen de adviezen in hebben de leden van de Nederlandse Bouvierclub op de algemene ledenvergadering van 14 oktober 2023 besloten de oogonderzoeken te beperken tot 1 keer per 3 jaar en geen regels meer voor te schrijven bij geconstateerde ECVO oogafwijkingen in hun fokbeleid
Een voor het bestuur onbegrijpelijke en onverantwoordelijke beslissing welke vergaande consequenties gaat krijgen voor ons ras.

Zoals eerder aangegeven zal onze vereniging de fokadviezen uitwerken welke worden aanbevolen vanuit  het lopende onderzoek door de University & Research Wageningen waarvan eind maart 2024 het eindrapport wordt verwacht
Aangesloten fokkers en leden  ontvangen in het eerste kwartaal van 2024 een uitnodiging voor een bijeenkomst waar  uitleg gegeven wordt over het lopende onderzoek, de gevolgen voor ons ras en de eventuele noodzakelijke aanpassingen in het Verenigingsfokreglement
Gegeven de eerste tussentijdse rapportage en melding vanuit de Raad van Beheer adviseert het bestuur dringend vooruitlopend op het eindrapport WUR het ECVO oogonderzoek jaarlijks plaats te laten vinden volgens het advies van ECVO panel als ouderdieren worden ingezet voor de fokkerij.
De vereniging zal bij de invoering van de Foknorm voor ons ras zich inzetten de versoepeling van de regels welke door de Nederlandse Bouvierclub zijn doorgevoerd terug te draaien.

Puppykopers adviseren wij bij fokkers nadrukkelijk te vragen naar de uitslagen het ECVO oogonderzoek en te controleren of alle onderzoeken zijn uitgevoerd
Een goed uitgangspunt is te vragen naar Nestcertificaat welke wordt afgegeven als het nest voldoet aan het Verenigingsfokreglement van vereniging Boe4.

Lees vooraf de informatie op de website van de vereniging Boe4 over gezondheid van het ras voordat je een fokker bezoekt


© 2024 Vereniging Boe4