Rasloze clubmatch bouviers

Zondag 26 mei vond de 3e rasloze clubmatch van bouviers plaats onder de vlag van de Kynologenclub Zoetermeer.  Ondanks de weersvoorspelling was het een mooie droge dag waar de zon zich geregeld liet zien. De organisatie van de KCZ had er dit jaar voor gekozen om de bouviers op te nemen in de clubmatch van de vereniging zelf en een aparte klasse in de erering voor alle rasloze bouviers. De reden was dat het aantal ingeschreven bouviers te laag was om aparte klasse indeling mogelijk te maken. Uit de rasloze bouviers werd uiteindelijke de bouvier Hion van eigenaar Elly Wendrich gekozen tot beste rasloze bouvier 2016.


Clubkampioen 2016

Zondag 29 mei vond weer de jaarlijkse kampioensclubmatch van de vereniging plaats. Uit de 39 deelnemers werd bouvier Viper-Zennah v.d. Vanenblikhoeve van eigenaar H.Bruintjes-Schaap door keurmeester de heer J. de Gids gekozen tot clubkampioen 2016 gekozen. De uitslagen van de andere bouviers kun je  hier vinden.
Clubkampioen2016


Database gezondheid online

Zoals aangekondigd op de algemene ledenvergadering is fase 1 van de gezondheid-database van ons ras online gezet. Wij als tweede rasvereniging waren nodig om eindelijk alle bouviers die gezondheidsonderzoeken ondergaan in een database onder te brengen waar elke bouvierliefhebber simpel gegevens van bouviers kan opzoeken. Omdat er nooit een database is bijgehouden kunnen we niet verder terug dan het moment waarop wij inzage kregen in deze onderzoeken. ( 5 jaar)

De database zal in een aantal stappen worden uitgebreid. Zo zal in een latere fase de doodsoorzaken en gemelde gezondheidsproblemen van bouviers online worden gezet en zullen er koppelingen tot stand gebracht gaan worden.


ALV 2016, Benoeming erelid

Zoals al in het clubblad was te lezen, stond de jaarvergadering van de vereniging van 30 april in het teken van het goede nieuws. Op alle vlakken draaide de vereniging een fantastisch jaar, ondanks de crisis die bij veel verenigingen voor hoofdpijn heeft gezorgd voor leden behoud. Door de groei en stabiliteit waarin de vereniging zich bevind, is het opnieuw niet nodig om de contributie te verhogen, ondanks prijsstijgingen die worden doorberekend aan de vereniging.

Op vlak van de gezondheid werd de nieuwe database online aangekondigd die binnenkort online komt. De groei in evenementen zet in 2016 door, waarbij sponsoren gaan zorgen voor speciale ervaringen bij de deelnemers. Voortbordurend op het succes van 2015 zet de vereniging zich in 2016 vol in op bouvierbezitters die een bouvier voor hun plezier in huis hebben. De slogan 'BOE4 voor en door leden' blijft onverminderd van kracht.

 

Erelid Anneke DirvenOp de agenda van de ALV dit jaar vond een unieke gebeurtenis plaats. Op verzoek van Cennie van der Hoek werd overeenkomstig artikel 10 van de statuten een agendapunt toegevoegd. Maar liefst ondertekend met 90!! rechtsgeldige handtekeningen werd de voordracht van Anneke Dirven (Anne Basco op facebook) gevraagd voor het erelidmaatschap van de vereniging. Anneke heeft tot en met 31 december 2015 voor de vereniging 6 jaar lang zorg gedragen voor alle herplaatsingen van bouviers. Maar liefs 252 bouviers vonden via haar een weg naar een nieuw mandje. Overeenkomstig de statuten werd bij schriftelijke stemming zonder tegenstemmen Anneke Dirven benoemd tot ons eerste erelid van de vereniging BOE4.

 

Anton v.d.Berg is tijdens de algemene vergadering unaniem herkozen tot voorzitter van de vereniging. Anton zei, dat hij graag het stokje had overgedragen, omdat hij van mening is dat een voorzitter nooit te lang moet blijven zitten. Helaas voor Anton denken de leden daar momenteel anders over.


Rondleiding Faculteit Diergeneeskunde

160425 Faculteit diergeneestkunde Utrecht

Vanochtend met een groepje leden een zeer interessante rondleiding gehad bij de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. We kregen een kijkje achter de schermen bij de gezelschapsdieren en de paarden, maar ook bij de landbouwhuisdieren. Ook heel bijzonder om te kijken op de afdeling Intensieve verzorging (voorheen Intensive Care genoemd) of bij een college in de snijzaal te mogen kijken. Helaas mochten we geen foto's maken, maar degene die erbij waren hebben genoten en het als een zeer leerzame ochtend ervaren.

Iedereen bedankt voor de aanwezigheid en gezelschap.


Geslaagde wandeling

Zondag 17 april is er opnieuw gewandeld voor het Nederlands Kankerfonds voor Dieren. Het was een heerlijke wandeling met vele gezellige bouvierliefhebbers en de nodige Bouviers.  Met elkaar is het mooie bedrag van € 145,60 bij elkaar gelopen waarvoor iedereen nogmaals hartelijk bedankt, ook namens het bestuur


Afgifte stambomen daalt opnieuw

Het aantal stambomen welke vorig jaar zijn uitgegeven door de Raad van beheer in Nederland  is voor ons ras voor de tiende keer op rij gezakt. Totaal werden er 350 bouviers bijgeschreven in het Nederlands Honden Stamboek, kortweg NHSBMeerdere oorzaken zijn de reden dat het aantal bouviers in ons land terug blijft lopen. Hieronder een overzicht van het aantal stambomen welke zijn afgegeven de laatste 10 jaar.
Afgifte aantal stambomen bouviers


Belangrijke wijziging VFR en ED onderzoek

Zoals reeds eerder gemeld vindt er vanaf 1 januari 2016 een wijziging plaats in het Verenigings Fok Reglement (VFR).
Dit betreft art. 3.5. welke gaat luiden:
Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten.
Art 3.6. komt vanaf deze datum te vervalen.
Het nieuwe VFR is bij bestuursbesluit aangepast op 27 november 2015 en is vanaf heden te downloaden.
Aangaande ED onderzoek art 4.2.4. is er op 3 november 2014 een verzoek met argumentatie en onderbouwing om  voor ED onderzoek de minimale leeftijd te verlagen naar 12 maanden.
Na veel correspondentie is na het laatste contact afgelopen week met de dierenarts van de Raad van Beheer  het ingediende voorstel aangenomen.
I.v.m. het nodige papierwerk, inlichten dierenartsen is de ingangsdatum vastgesteld op 1 februari 2016.
A.s maandag zullen zowel Boe4 als de andere rasverenging welke eveneens het voorstel heeft ondersteund schrfitelijk op de hoogte worden gebracht door de Raad van beheer in Nederland.
HD en ED kunnen door het initiatiefvoorstel van Boe4 daardoor vanaf 1 februari 2016 op 12 maanden plaats vinden. 
Boe4 zal besprekingen gaan houden met dierenartsen die HD/ED onderzoek mogen afnemen  om combinatiekortingen af te spreken voor fokkers  van ons ras.

Anton v.d.Berg
Voorzitter


Wijziging herplaatsingen

Vanaf 1 januari zijn er wijzigingen doorgevoerd in het herplaatsen van bouviers door Boe4.
Helaas  blijkt dar er regelmatig bouviers op het internet worden aangeboden die minder of niet geschrikt zijn om te herplaatsen. De vereniging neemt daar afstand van en heeft besloten om alleen nog bouviers op te nemen voor herplaatsing die vanuit de thuis situatie een nieuw baasje zoeken.
Om toch de bouviers die in het asiel verblijven een kans te geven op herplaatsing wordt er gewerkt aan een systeem die automatisch met dierenasiels in verbinding staat.
Hierdoor kan er vanaf de website direct naar het asiel worden gegaan en met het asiel waar de bouvier verblijft contact worden opgenomen.
Wij adviseren dringend om bij de zoektocht naar een bouvier uit het asiel rechtstreeks contact op te nemen met het asiel waar de bouvier verblijft en de vele herplaatsing stichtingen en websites die de belangen daarvoor menen te vertegenwoordigen te vermijden.
Meer informatie over herplaatsing is hier te vinden

De herplaatsing van de vereniging is vanaf 1 januari ondergebracht bij bestuurslid Elly Wendrich.


Privacy Policy
© 2022 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­