Fundag Boe4, zeer warm maar geslaagd

De eerste fundag van Boe4 gaat de geschiedenis in als een zeer warme dag waarin plezier en gezelligheid de boventoon voerde.
Natuurlijk de warmte heeft de dag beïnvloed
. De hindernisbaan is niet doorgegaan, diverse onderdelen waren aangepast en er waren er veel afmeldingen.
Desondanks wisten de aanwezige deelnemers er onderling een geslaagde dag van te maken.
Voor het eerst in Nederland konden bouvierliefhebbers een dag beleven waar plezier en spel de boventoon voerde en waar elke bouvier welkom was.
Het spelletjes parcours was natuurlijk hilarisch: water, denkspel, tunnel, spoorzoeken en nog veel meer leuke opdrachten zorgden ervoor dat veel bouviers lieten zien waarom ze bouvier heten.
Ze lieten zien dat ze graag zelf willen bepalen wat ze wel of niet gaan doen.
De kynologie werd ook niet vergeten en kon iedereen kennismaken met het keuren van de eigen bouvier.
Het plezier wat de keuring gaf zie je nooit in deze vorm, want waar zie je nu een ring vol met allerlei bouviers van verschillende kleuren, kruisingen  en leeftijden.
Na afloop kreeg elke deelnemer een keuringsrapport mee naar huis.
Al met al kan worden gezegd dat de eerste Fundag ondanks de warmte een geslaagd evenement is geweest.


 


Aandacht voor herplaatsers

 

Sinds deze week is er een nieuwe folder in omloop gebracht. De folder is speciaal bedoeld voor personen die een herplaatser in huis nemen. Per jaar worden er tientallen bouviers door allerlei oorzaken aan de commissie herplaatsing van Boe4 aangeboden die een nieuw baasje zoeken. Boe4 werkt daarbij samen met het bouvierforum die sinds 1995 actief is met het herplaatsen van bouviers. De folder geeft de nieuwe eigenaar informatie over Boe4 en bied ter kennismaking een gratis nummer aan van het clubblad. Namens de bouvier wordt de nieuwe eigenaar bedankt. Alle eigenaren die via de herplaatsingscommissie van Boe4 een bouvier een nieuwe kans geven krijgen de folder aangeboden.

 


Nieuw fokkersbulletin in omloop gebracht

 

Er is een nieuw fokkersbulletin in omloop gebracht.
Fokkers die een paar jaar geleden het eerste fokkersbulletin thuis mochten ontvangen krijgen deze ook nu gratis in de brievenbus thuisbezorgt.
Voorwaarde is wel dat ze zich toen niet hebben afgemeld voor de ontvangst van het fokkersbulletin.
Het fokkersbulletin is bedoeld om fokkers op de hoogte te brengen van onze vereniging en wat onze plannen zijn.
Mocht je fokker zijn en het fokkersbulletin zaterdag 11 februari 2012 nog niet hebben ontvangen dan kun je een gratis exemplaar aanvragen bij het secretariaat

 

 


Nieuwe exterieurkeurmeester

De heer G.Jipping is benoemd tot exterieurkeurmeester van ons ras.
Op 21 januari 2012 heeft de heer G.Jipping  hiervoor het compact examen met goed gevolg afgelegd.
Voor onze vereniging was het de eerste keer dat wij op uitnodiging van de Raad van Beheer voor een compact examen bouviers beschikbaar hebben gesteld.

 


 

Voorbrengen bouviers op shows onder de aandacht

Het bestuur van de Raad van Beheer is om aandacht gevraagd om de keuringen van bouviers te laten plaats vinden overeenkomstig de afspraken die er zijn gemaakt in het RSI document ( Ras Specifieke Instructies). 
Vanuit de leden die een tentoonstelling lopen komen zeer veel klachten binnen over de wijze waarop bouviers worden voorgebracht op tentoonstellingen.
Zoals in het RSI document is vermeld:
Een hond moet op natuurlijke wijze met een losse lijn een correct en rastypisch gangwerk laten zien.
Het optrekken van de hond bij de hals en/of de staart is verboden.

John Waube beheerder van de Portefeuille keurmeesterzaken heeft toegezegd de keurmeesters nogmaals te wijzen op deze regels.
Het bestuur zal de komende shows extra alert zijn op het voorbrengen van de bouviers in de ringen en overtredingen van de regelgeving in kaart gaan brengen.
Het volledige document RSI is te vinden in de rubriek publicaties van de Raad van Beheer


2011 goed jaar voor Boe4

Ondanks de recessie in ons land heeft onze vereniging een goed jaar achter de rug.
De aansluiting bij de Raad van Beheer heeft ondanks de discussies die er binnen onze vereniging zijn geweest een lichte stijging laten zien van het aantal leden.
Zo blijkt uit de eerste bestuursvergadering in het nieuwe jaar van Boe4.
Binnen de kynologie groeit de belangstelling voor onze vereniging en kunnen we daar nu al vruchten van plukken op onze eerste kampioensclubmatch.
Steeds meer fokkers van ons ras zien inmiddels in dat Boe4 de discussies die gevoerd worden over de gezondheid van onze rashond  serieus oppakt.
Er lopen discussies met dierenbelangenorganisaties en er wordt momenteel een inventaris gemaakt hoe ons ras ervoor staat.
Het bestuur verwacht door de aanpak die op het programma staan voor het fokbeleid en de gezondheid een verdere toename in de belangstelling van onze vereniging

Namens het bestuur,

Anton v.d.Berg
Voorzitter Boe4


Dier en recht om opheldering gevraagd

Dier en recht is om opheldering gevraagd over het negatieve koopadvies wat gegeven wordt over ons ras aan aspirantkopers
Volgens de website zijn er dermate ernstige erfelijke afwijkingen dat een Bouvierpup kopen afgeraden wordt.
De advocaat van de dieren die de laatste tijd in de belangstelling staat van de media vermeld dit in hun rashondenwijzer.
Onderzoek op de broninformatie waar Dier en Recht de informatie van claimt geeft geen populatie aan van de onderzochte bouviers
Ook is de broninformatie niet actueel genoeg om een dergelijke conclusie te trekken omdat er ernstige twijfels zijn over de mate van het voorkomen van de aandoening.
Zo zou Glaucoom een ernstig probleem zijn binnen ons ras wat (gelukkig) op dit moment nog niet het geval is in ons land.
Wel vraagt de aandoening aandacht binnen ons ras en om die reden is binnen het fokbeleid van Boe4 het oogonderzoek opgenomen.
Een ander punt waarover opheldering is gevraagd is de rol van de rasvereniging binnen ons ras waarover geen correspondentie wordt vermeld.
Aspirantkopers worden daardoor op een verkeert been gezet doordat het lijkt dat er geen regelgeving is voor ons ras.
Het fokbeleid van Boe4 is gericht om zoveel mogelijk erfelijke aandoeningen te voorkomen.
Er zijn inmiddels een aantal aanbevelingen overgenomen van de onderzoekcommissie erfelijkheid bij rashonden die in de komende algemene ledenvergadering wordt voorgelegd.
Dier en recht heeft inmiddels een copy van ons fokbeleid ontvangen.


Uitslag fotowedstrijd Boe4 zomer 2011

Vanaf eind juni tot en met 1 oktober jl. konden er foto's worden ingezonden voor de fotowedstrijd 2011 van Boe4. Iedereen heel hartelijk dank voor het meedoen.
We hebben totaal 90 foto's ontvangen met boeven die heerlijk van een zomervakantie aan het genieten waren en boeven die heerlijk door de sneeuw of modder lagen te rollen. Erg leuk de variatie in inzendingen. Uiteindelijk hebben de redactieleden de 90 foto's toegezonden gekregen en moesten ze punten geven van 1 t/m 10. De 3 foto's met het hoogste puntengemiddelde zijn de winnaars geworden. En dit zijn:

1e prijs - Foto van Shamira op de tafel (inzender Cootje)
2e prijs - Foto van Cobus in de koffer met als titel 'inpakken en wegwezen' (inzender Hanneke)
3e prijs - Foto van Kyra in Frankrijk bij een prachtige zonsondergang (inzender Marie-José)

Cootje, Hanneke en Marie-José van harte gefeliciteerd en de prijs komt zo spoedig mogelijk naar jullie toe.

De foto's van de prijswinnaars zien jullie terug in het Boe4-nummer van oktober, dat eind deze maand bij de leden in de bus valt. Maar ook alle andere inzendingen worden geplaatst in de komende nummers van Boe4.
De fotowedstrijd is wel afgelopen, maar wij houden ons altijd aanbevolen voor leuke, grappige, mooie, ondeugende foto's!
Insturen kan naar: redactie@boe4.nl

1e prijs voor Shamira op tafel 2e prijs voor Cobus in de koffer (Inpakken en wegwezen) 3e prijs voor Kyra in Frankrijk bij een prachtige zonsondergang

Hoe gaat het allemaal in zijn werk bij Hulphond Nederland?

Heeft u zichzelf altijd al afgevraagd hoe het er nu precies aan toe gaat bij Hulphond Nederland? Hoe worden de honden getraind? Hoe oud zijn de pups als ze naar een gastgezin gaan? Wat moet een gastgezin allemaal kunnen? Kan ik er ook vrijwilligerswerk doen? Hoe kom ik in aanmerking voor een hulphond?

Allemaal vragen waar u op 1 oktober van 12.00 tot 16.00 antwoord op kunt krijgen tijdens de Open Middag.

We bieden op deze dag een kijkje achter de schermen binnen onze Stichting. Diverse trainers zullen demonstraties geven met hulphonden, er zullen cliënten aanwezig zijn met hun hulphond, maar ook gastgezinnen met hun nog jonge pup.  Ervaring leert dat mensen het ongelooflijk leuk vinden om te zien wat er allemaal bij komt kijken om een pup op te leiden tot volwaardige hulphond. Veel mensen zijn zich niet bewust wat een verschil in levenskwaliteit en zelfredzaamheid dit maakt voor iemand met een lichamelijke beperking. U bent van harte welkom, samen met uw partner of gezin!

Tenslotte wil ik u vragen of u zich, indien u komt, wilt aanmelden via i.verbiezen@hulphond.nl , voor 28 september a.s., zodat wij voldoende koffie en thee klaar hebben staan. Wij hopen u op 1 oktober te mogen begroeten!

Met vriendelijke groeten,

Pieter Blickman
Account Manager Fondsenwerving

HULPHOND NEDERLAND
Broekstraat 31
5373 KD Herpen
Tel: 0486 411 878

MENSEN KUNNEN NIET ALTIJD HELPEN.........EEN HOND WEL www.hulphond.nl


Nieuwe folders
Door de erkenning van de Raad van Beheer zijn de folders vervangen die fokkers mee kunnen geven aan kopers van pups. In de folder stellen we ons voor en leggen we uit waar Boe4 voor staat. In de folder is een bon opgenomen waarin een gratis nummer van ons clubblad kan worden aangevraagd. Natuurlijk kan er gekozen worden om direct lid te worden waarmee het inschrijfgeld komt te vervallen. Heb je een nestje pups liggen vraag dan de  informatiefolders aan in het menu Boe4 fokkers. De folders zijn in kleur gedrukt en worden gratis verstrekt als er pups aanwezig zijn.

 


Jubileum nummer BOE4 online geplaatst
Lees het jubileumnummer online !!!

Bent u al lid van BOE4? Lees deze dan nu online volledig in Fullcolour.
Bent u nog geen lid? Overtuig u dan van ons kwaliteisblad en wordt lid van BOE4.
Klik op de foto hieronder voor de online versie


Privacy Policy
© 2022 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­