Het huishoudelijk reglement van vereniging Boe4 goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 25 januari 2020.
Het huishoudelijk reglement is een verzameling regels.
Deze regels ondersteunen de statuten en concretiseren de werking van de vereniging.

   

© 2024 Vereniging Boe4