ECVO onderzoek uitslagen toelichting

Fokken in relatie tot het ECVO oogonderzoek:
Ouderdieren geboren die worden ingezet voor de fokkerij moeten  geheel vrij te zijn van erfelijke aandoeningen die worden onderzocht volgens het standaard ECVO oogonderzoek. 
Bouviers die in het ECVO oogonderzoek 1 van de onderzoeken de uitslag   Niet vrij krijgen mogen  niet worden ingezet voor de fokkerij (VFR art 4.3)
Het aanvullende onderzoek met de Gonioscopy  op ICCA (IridoCorneale hoek Abonormaliteit)) kent 3 uitslagen waarvan de inzet voor de fokkerij als volgt is vastgelegd in het verenigingsfokreglement:

ICCA  severe  fokverbod
ICCA  mild en moderate, mag worden ingezet voor de fokkerij, advies is gecombineerd met een partner die de uitslag vrij heeft.


© 2024 Vereniging Boe4