Het verenigingsfokreglement goedgekeurd door de Raad van Beheer op 11 januari 2019.
Van toepassing op alle ouderdieren/ dekkingen vanaf 1 februari 2019.


Aangesloten bij 2 rasverenigingen?
Het verenigingsfokreglement is onvoorwaardelijk van toepassing op alle leden.
Ben je ook lid van de andere rasvereniging dan blijft het verenigingsfokreglement van Boe4 van toepassing.
Ook al wordt het nest aangegeven op naam van een andere rasvereniging.

Er kan dus niet worden gekozen voor een ander verenigingsfokreglement welke andere eisen kan stellen.

Wie controleert en handhaaft?
Het verenigingsfokreglement bestaat uit de eisen die de Raad van Beheer stelt bij het fokken met ouderdieren en aanvullende eisen vanuit de rasvereniging.
Zowel de Raad van Beheer als de rasvereniging controleert en handhaaft het verenigingsfokreglement.

Het verenigingsfokreglement goedgekeurd door de Raad van Beheer met ingang van 1 februari 2019.  

 

 Het verenigingsfokreglement goedgekeurd door de Raad van Beheer op 23 december 2013 en geldig tot 1 februari 2019.

Let op
Deze versie van het verenigingsfokreglement komt op 31 januari 2019 te vervallen.
Ouderdieren welke gebruikt worden voor de fokkerij dienen vanaf 1 februari 2019 aan het nieuwe verenigingsfokreglement te voldoen.
Lees, dekkingen vanaf 1 februari 2019

 
Privacy Policy
Β© 2019 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­