Het verenigingsfokreglement goedgekeurd door de Raad van Beheer op 11 januari 2019.
Van toepassing op alle ouderdieren/ dekkingen vanaf 1 februari 2019.


Aangesloten bij 2 rasverenigingen?
Het verenigingsfokreglement is onvoorwaardelijk van toepassing op alle leden.
Ben je ook lid van de andere rasvereniging dan blijft het verenigingsfokreglement van Boe4 van toepassing.
Ook al wordt het nest aangegeven op naam van een andere rasvereniging.

Er kan dus niet worden gekozen voor een ander verenigingsfokreglement welke andere eisen kan stellen.

Wie controleert en handhaaft?
Het verenigingsfokreglement bestaat uit de eisen die de Raad van Beheer stelt bij het fokken met ouderdieren en aanvullende eisen vanuit de rasvereniging.
Zowel de Raad van Beheer als de rasvereniging controleert en handhaaft het verenigingsfokreglement.

 
Privacy Policy
© 2019 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­