BOE4 is ambassadeur voor het NKFD (Nederlands Kankerfonds voor Dieren) en zamelt 2x per jaar geld in tijdens de BOE4-wandelingen die worden georganiseerd door de vereniging
Als vereniging willen wij ons steentje bijdragen om meer onderzoek naar kanker bij dieren, voor ons voornamelijk bij honden, mogelijk te maken.
Om Kanker bij ons ras in beeld te brengen zijn wij gestart met de registratie van kanker zoals deze binnen ons ras de Bouvier voorkomt.
Wij vragen en roepen iedereen op om ons te melden als er kanker wordt vastgesteld bij zijn/haar bouvier.
Met de verzamelde gegevens willen wij in kaart te kunnen brengen welke vorm van kanker het meeste voorkomt en onderzoeken hoe wij kanker bij de Bouvier terug kunnen brengen,
Op uw persoonlijke gegevens is de Privacy Police van de vereniging van toepassing.


 Klik hier voor het meldingsformulier

Privacy Policy
© 2022 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­