De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) roept hondenhouders, handelaren en stichtingen die honden importeren op de regels voor identificatie en registratie (I&R) van honden beter na te leven. Het systeem van identificatie en registratie heeft tot doel dat het op ieder moment duidelijk is wie de houder van de hond is, en waar de hond vandaan komt. Dit is erg belangrijke informatie bij een dierziekte uitbraak (bijvoorbeeld hondsdolheid, rabiës) en bij het tegengaan van illegale en malafide hondenhandel. Toezichthouders hebben dankzij het I&R systeem een goed beeld van het aantal geïmporteerde honden en hun herkomst en kunnen aan de hand van het I&R systeem gerichte inspecties uitvoeren. Bijvoorbeeld bij fokkers en handelaren die pups importeren uit landen waar hondsdolheid nog voor komt.
Sinds 1 april 2013 moet de houder waar de hond geboren wordt het dier direct (laten) chippen en registreren (geboortemelding). Honden die in Nederland worden geïmporteerd moeten een chip hebben en moeten bij import ook geregistreerd worden (importmelding). Iedere volgende houder van de hond moet de hond vervolgens op zijn of haar naam laten registreren (aanvoermelding).

Fouten bij identificatie en registratie
Uit analyse van registraties in 2016 blijkt dat er bewust of onbewust veel fouten bij de I&R gemaakt worden. In 2016 werden in totaal bijna 103.000 geboortes en ruim 25.000 geïmporteerde honden geregistreerd. Uit analyse van de NVWA blijkt onder meer dat er 1.700 chipnummers 2 keer voorkomen in de verschillende databanken. Dat betekent dat dezelfde hond dubbel is geregistreerd, of dat voor 2 verschillende dieren hetzelfde chipnummer is gebruikt. Verder is in 2016 van 22.000 honden alleen een aanvoermelding en géén geboorte- of importmelding gedaan. Van deze honden is het dus niet bekend waar zij vandaan komen. De NVWA vermoedt dat het vaak voorkomt dat niet de fokker of handelaar zelf, maar degene die de hond gekocht heeft de geboortemelding doet. In 2016 blijken namelijk zo'n 25.000 individuele houders een geboorte van 1 pup gemeld te hebben. Dit terwijl honden over het algemeen meer dan 1 pup tegelijk krijgen.

Aanscherping regels I&R
Het ministerie van Economische Zaken heeft met een Kamerbrief aangekondigd dat de regels voor identificatie en registratie van honden aangescherpt gaan worden. Het chippen van honden en de geboortemelding mag straks alleen nog gedaan worden door een dierenarts of door een erkende chipper die in een openbaar register staat. In de databanken worden technische verbeteringen doorgevoerd om dubbele en foutieve meldingen in het systeem te voorkomen. Honden die in Nederland worden geboren moeten voor overdracht van fokker naar eigenaar voorzien zijn van een paspoort. Bij import van een hond is een EU-paspoort nu al verplicht. Het paspoortnummer moet straks ook worden vastgelegd in een van de I&R databanken. Daarnaast komt er een zo sluitend mogelijk systeem voor de chips die starten met het nummer 528 (de code voor Nederland). Doel is gebruik van deze chips alleen in Nederland toe te staan. Zo wordt voorkomen dat honden in het buitenland met een Nederlandse chip kunnen worden gechipt en vervolgens als schijnbaar 'Nederlandse' honden worden verkocht.

Toezicht NVWA
De NVWA ziet er op toe dat de regels voor identificatie en registratie worden nageleefd. Bij overtreding kan de NVWA een proces-verbaal opmaken. Daarnaast spant de NVWA zich samen met de Landelijke inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de (dieren)politie in om illegale hondenhandel aan te pakken. Hondeneigenaren en mensen die overwegen een hond te kopen, kunnen zelf ook veel doen om illegale hondenhandel tegen te gaan. Bijvoorbeeld door de regels voor I&R goed na te leven en zich vóór aanschaf van een hond goed te informeren en oriënteren. Iemand die overweegt een hond te kopen dient bijvoorbeeld goed te vragen of er een registratiebewijs van de hond beschikbaar is, zodat naast het aanwezig zijn van een chip duidelijk is dat de fokker/handelaar aan zijn/haar verplichtingen met betrekking tot registratie heeft voldaan.

Meer tips hiervoor staan op de website van de NVWA en op de website van het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG).

Meer informatie
Voor vragen over dit nieuwsbericht kunnen journalisten contact opnemen met het team persvoorlichting van de NVWA, telefoonnummer (088) 22 33 700.

Consumenten en bedrijven kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum via de website of 0900-03 88.

ad interim bestuurslid Gerda Roos

Het bestuur is verheugd te kunnen meedelen dat mevrouw Gerda Roos als ad interim bestuurslid  is toegetreden tot het bestuur van de vereniging.
Dit in het verlengde van de gemaakte afspraken op de algemene ledenvergadering van 10 juni j.l..

Namens het bestuur,

Anton v.d.Berg
Voorzitter

Radaar Juni 2017

Radaar de nieuwsbrief van de Raad van beheer in Nederland is uitgebracht.  Deze maand ondermeerterugblik Nederlandse kampioenschap FCI Obedience, een kort verslag van het symposium Genetica voor de kynologie welke 14 juni plaats  vond en de dierenbescherming maakt kennis met de buitendienst. 
Alle uitgegeven nieuwsbrieven zijn te vinden in de rubriek van de Raad van beheer..
De nieuwe nieuwsbrief is hieronder te downloaden of online te bekijken.

Het clubblad van juni is naar de leden verzonden.  Het nummer staat weer vol met verhalen, informatie en natuurlijk foto's

Voorkant Boe4 Juni 2017

 • Geprikkeld (Voorwoord)
 • Inhoudsopgave + colofon
 • Drie zomerkwalen bij de bouvier (Medisch)
 • Lily en Guus (Verhaal)
 • Pechdag voor 't vrouwtje (Verhaal)
 • Zoek de 10 verschillen (Puzzel)
 • Herplaatsingen bouviers (Informatief)
 • Het verhaal van herplaatsers "Boef" (Verhaal)
 • Handige fotografietips (Informatief)
 • Oudje van de maand (Verhaal)
 • Zjeng, hulphond in opleiding (Verhaal)
 • Xayenna & Yanina, deel 70 (Verhaal)
 • BOE4 & Lady, deel 70 (Strip)
 • Fotomomentje
 • Op visite bij ….. Jet & Paul (Verhaal)
 • Recept: Yummie Yoghurt
 • De vriendschap van een hond (Fotokiekje)
 • Mijn verzameling (creatief)
 • Evenementenagenda BOE4
 • Ledeninformatie

Heel veel lees- en puzzelplezier namens het redactieteam.

Copy voor de volgende uitgave van ons clubblad moet uiterlijk 30 juli  bij de redactie binnen zijn. Inzenden kan via de website of per mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Corrie van Zomeren

Ons bereikte het bericht dat op 30 juni 2017 Corrie van Zomeren is overleden.
Corrie was eigenaar van Bouvierkennel ''De lage Banken" welke in de jaren 80/90 aan de top van de bouviers stond met haar bloedlijnen.  Vele generaties bouviers wereldwijd komen voort uit bloedlijnen van haar gefokte bouviers. Met haar overlijden verliest de bouvierwereld een vrouw die voor ons ras van ongekende betekenis is geweest (en nog steeds is) in bloedlijnen van huidige bouviers   Wij wensen de familie en de nabestaanden veel sterkte en kracht om dit verlies te verwerken.

­