Aantal stambomen Bouviers afgelopen 10 jaar

Met nog een paar weken te gaan kijken we natuurlijk terug op 2017. Zo ook naar het aantal stambomen welke dit jaar zijn  afgegeven door de Raad van Beheer in Nederland. Alhoewel de cijfers van december nog niet zijn vrijgegeven kunnen we wel op basis van prognose daar een getal op los laten. Zo krijgen we dan een beeld van het aantal bouviers welke er in Nederland zijn geregisteerd voor een stamboom . Nieuw is het niet dat de populariteit van het ras terugloopt, al leek het er vorig jaar op dat we het diepste dal hadden gehad. Wat kunnen we verwachten op basis van de gegevens van de afgelopen 10 jaar?  De prognose voor de komende jaren laat zien dat de bouvier verder wegzakt in populariteit. (lijn in grafiek). Tijd voor iedere bouvierliefhebber om de dit geweldige ras weer eens te promoten als mensen in je omgeving op zoek zijn naar een hond met geweldige raseigenschappen.

Deze week valt het kerstnummer van BOE4 weer bij onze leden in de brievenbus. Een gevarieerde editie met veel informatie, maar ook mooie verhalen en kerstfoto's.

Inhoud kerstnummer jrg. 12 nummer 6:
Voorwoord
Inhoudsopgave + colofon
Ligamentum pectinatum abnormaliteit (Medisch)
Rebus
'Weet je ……' (Kerstgedicht)
Relax mix, met het oog op Oud en Nieuw (recept)
'December feestmaand???' (Verhaal)
Familie Boschma besmet met het Bouviervirus (Verhaal)
Ingrid ook besmet met het Bouviervirus? (Verhaal)
Middenplaat: Senna
Socorro, assistentiehond of hulphond in opleiding (Verhaal)
Xayenna & Yanina deel 73 (Verhaal)
BOE4 & Lady deel 73 (Strip)
Kerststukje met bouvier in de hoofdrol (creatief)
Goed de winter door, 7 waardevolle tips (Informatief)
Twee-eenheid Yardan en z'n baasje (Verhaal)
Vuurwerk en onze hondjes (Informatief)
Evenementenagenda BOE4
Ledeninformatie

 

Wij wensen u allemaal veel lees- en puzzelplezier. Natuurlijk ook hele fijne kerstdagen en een mooi, gezond 2018!

Cover BOE4 jrg. 12 nr. 6 dec. 2017

Fokadvies ogen naar deskundigen

De commissie kynologie heeft i.s.m. het bestuur besloten fokadvies aangaande Ligamentum pectinatum abnormaliteit (Eng. PLA; ofwel goniodysplasie of goniodysgenese). voor te leggen aan de daarvoor deskundige dierenartsen die nauw betrokken zijn bij oogonderzoeken bij rashonden. De conclusie en aanbevelingen die daaruit voortvloeien worden verwerkt in een voorstel wijziging van het Verenigingsfokreglement artikel 4. Gezondheidsregels. Het streven is om op de komende algemene ledenvergadering dit voorstel in stemming te brengen

Fijne feestdagen

Bestuur, Redactie en Vrijwilligers van Boe4 wenst iedereen fijne feestdagen en een Gezond, Gelukkig en Succesvol 2018.

Belangrijke informatie

Op de bestuursvergadering van vrijdag 15 december 2017 heeft het bestuur de verplichte wijziging vanuit de Raad van Beheer opgenomen in het Verenigingsfokreglement van de vereniging. Hieronder de verplichte aanpassing:

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 12 maanden regel wordt aangepast. Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR gewijzigd zal worden. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden: “Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.” Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.

­