Informatie gezondheidregistratie

Tot de besluitvorming op de algemene ledenvergadering van Boe4 op 14 april 2012 was er geen database en meldpunt waar eigenaren van bouviers problemen met de gezondheid van hun bouvier konden melden.
Met de komst van het meldpunt bij Boe4 kunnen eigenaren van bouvier gezondheidsproblemen melden die in een databank worden ondergebracht.
Natuurlijk willen we daar waar mogelijk is de gezondheid trachten te verbeteren door het fokbeleid aan te passen indien dit de verbetering van het ras ten goede komt.
Het meldpunt is  bedoeld:

 • voor elke eigenaar die een Bouvier des Flandres bezit en waarbij gezondheidsproblemen zijn ontstaan.
  Daarbij is de leeftijd niet van belang.
  Het gaat erom gegevens te verzamelen van problemen met de gezondheid die optreden bij de bouvier.
  Door deze gegevens op te slaan in een database wordt het in de toekomst mogelijk om het fokbeleid beter af te stemmen op de problemen die optreden binnen het ras.
  Ook voor fokkers is de informatie waardevol omdat aandoeningen die voorkomen binnen bepaalde bloedlijnen eerder een halt kan worden toegeroepen.
 • Voor eigenaren waarvan de bouvier is overleden.
  Het gaat bij deze registratie erom om gegevens te verzamelen waaraan bouviers zijn overleden en op welke leeftijd.
  Het doel hiervan is de belangrijkste doodsoorzaken bij de bouvier in kaart te brengen en deze te gebruiken om binnen het fokbeleid te onderzoeken of er verband is in relatie tot het fokbeleid.
 • Voor registratie van kanker welke bij de bouvier is vastgelegd.
  Boe4 is ambassadeur van het Nederlands Kankerfonds voor dieren.
  In relatie hiermee is in 2016 begonnen om voor ons ras de registratie van kanker bij de bouvier te starten om onderzoek binnen ons ras mogelijk te maken.
  Dit met doel om in de toekomst risico , onderzoek en preventie mogelijk te maken

Belangrijk is te weten dat het meldpunt niet bedoeld is om over fokker of bouviers in het algemeen te klagen.
Zoals al geschreven het doel is om de gezondheid van ons ras de bouvier des Flandres in kaart te brengen.


Hoe werken de formulieren
De formulieren kunt u online invullen welke in dit menu zijn te vinden
Het is belangrijk zoveel mogelijk informatie in te vullen, immers hoe meer informatie hoe beter de vergelijking met andere bouviers (bloedlijnen) tot stand kan komen.
Als er achteraf wijzigingen voordoen in de diagnose van bijvoorbeeld de dierenarts dan vragen wij het formulier opnieuw in te vullen.
De gegevens in de database worden dan bijgewerkt.
De informatie die wordt ingevuld wordt niet doorgegeven aan de fokker, dus het is belangrijk om bij vastgestelde erfelijke aandoeningen ook de fokker op de hoogte te brengen van de aandoening.
Uiteraard wordt de informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk behandeld en is de Privacy Policy van de vereniging van toepassing
Boe4 is gestart met registratie in 2012,  Boe4 was toen pas 1 jaar aangesloten als erkende rasvereniging.
Boe4 startte in die zin vrij snel met de registratie van de gezondheid van de bouvier, maar om een goed beeld te krijgen van ons ras zijn wij minimaal 10 jaar verder voordat de eerste gegevens hiervan zichtbaar worden.
Help mee om voor de volgende generaties een database te maken die de gezondheid van onze bouvier op een hoger level brengt.

 

Privacy Policy
© 2019 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­