Raad van Beheer in Nederland

Op de brief met maatregelen welke naar de kamer is gestuurd door minister Schouten voor een beter dierenwelzijn heeft de Raad van Beheer een reactie gegeven over hoogrisicohonden.  Hieronder de tekst en de brief van de Raad van Beheer.
Als overkoepelende organisatie voor de Nederlandse kynologie voeren wij al lange tijd gesprekken met de politiek en andere maatschappelijke organisaties over de preventie van bijtincidenten en het welzijn van honden. Wij willen dan ook graag de gelegenheid nemen om onze visie met betrekking tot de in de kamerbrief aangekondigde maatregelen te delen. Lees hier onze reactie op de Kamerbrief. 

Rijksoverheid

Minister Schouten komt met maatregelen voor een beter dierenwelzijn en heeft daarvoor een brief naar de tweede kamer gestuurd.  Voor bouvierliefhebbers die bouviers kopen in het buitenland staat in deze maatregelen geschreven dat er naar wordt gestreeft om vanaf 2020 geen gecoupeerde honden meer tentoon te laten stellen, ook al is er sprake van een medische noodzaak. .
Om kopers van pups te ondersteunen bij het zoeken naar een goede fokker ondersteund minister Schouten de dierenbescherming in Nederland om te onderzoeken of het mogelijk is een keurmerk in te gaan voeren voor de kleinschalige fokker.
De volledige brief die naar de kamer is gestuurd kun je hieronder downloaden of bekijken.

BOE4 jrg. 13 nr. 5 cover

 Het 5e clubblad alweer van dit jaar dat onderweg is naar onze leden en deze week in de brievenbus valt. Een extra dik nummer, met veel verhalen van de evenementen die we de afgelopen periode hebben gehad, maar ook een heel mooi verhaal van Iris een oude boef die via BOE4 weer een warm mandje heeft gevonden. Heel veel leesplezier. 

 

De inhoud van het clubblad:

Voorwoord - Positieve energie
Inhoudsopgave + colofon
Dilated Cardiomyopathie (DCM) (Medisch)
7e BOE4-fundag geweldig geslaagd (Verhaal)
Verhaal: Verslag 7e fundag BOE4
Recept: Fundag koekjes
Gillende sirenes (Verhaal)
Jones naar de World Dog Show 2018 (Verhaal)
Zoek de 11 verschillen (Puzzel)
Een dag paar dagen uit het leven van …. Yunishka (Verhaal)
Poster: Jindi - 1e prijs BOE4-fotowedstrijd
Xayenna & Yanina, deel 78 (Verhaal)
Avonturen van Yessie en Muis in Brabant (Verhaal)
Iris is geplaatst (Verhaal)
BOE4 en Lady deel 77 (Strip)
Voor altijd in ons hart …… Yasna (Memory)
BOE4-wandeling 7 oktober 2018
Woeferland 2018
Evenementenagenda BOE4
Ledeninformatie                                                                                              Dit nummer los kopen

 

Copy voor het kerstnummer (uitgave van december) moet uiterlijk 27 november bij de redactie binnen zijn. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

De  oktober editie van de nieuwsbrief van de Raad van beheer in Nederland  is uitgebracht.  Deze keer aandacht voor de erkenning van zes nieuwe nationale rassen, een verslag van de hondenschow in Maastricht, verslag van de wereldkampioenschap Agility in Zweden. Natuurlijk bevat dit nummer weer veel nieuws uit de wereld van de Kynologie. 
Alle uitgegeven nieuwsbrieven zijn te vinden in de rubriek van de Raad van beheer..
Deze editie is ook  hieronder te downloaden of online te bekijken.

De algemene ledenvergadering is op 15 juni 2018 unaniem akkoord gegaan met het voorstel tot wijziging van het ECVO oogonderzoek bij Bouviers. 
De reden tot wijziging leggen we hieronder uit:

Ogen en Bouvier:
Het is onze vereniging die al jaren aan de bel trekt dat ons ras een serieus probleem aan het ontwikkelen is als we niet ingrijpen met het onbeperkt fokken van bouviers welke geen  ECVO oogonderzoek hebben gehad.
Niet dat onze vereniging daar helderziende in is, maar gesprekken met leden van het ECVO panel en onderzoeksresultaten in het buitenland tonen aan dat er een serieus probleem binnen ons ras is.  In Nederland wordt dit nog eens duidelijk naar voren gebracht als de stichting dier en recht ons ras afraad voor aankoop en Glaucoom op nummer 1 plaatst als erfelijk probleem binnen het ras.

Registratie oogonderzoeken:
Tijdens een lezing van het Nederlands kankerfonds voor dieren presenteert onze voorzitter op 7 april 2018 de cijfers welke in 5 jaar verzameld zijn van bouviers waarbij een oogonderzoek heeft plaats gevonden.
De resultaten zijn schokkend, van alle Bouviers die volledig aan de ogen zijn onderzocht is bij 91,3% een oogafwijking vastgesteld.

Wijziging ECVO onderzoek:
In 2017 is door het European College of Veterinary Ophthalmologists (ECVO) een belangrijke wijziging bekend gemaakt in het onderzoek naar Ligamentum pectinatum abnormaliteit (Eng. PLA; ofwel goniodysplasie of goniodysgenese). De wijzigingen die door worden gevoerd door het ECVO betekent dat er een fokadvies wordt gegeven op de afwijking Ligamentum pectinatum abnormaliteit. Voortschrijdend inzicht heeft opgeleverd dat ook de breedte van de kamerhoek (de hoek tussen de basis van de iris (of regenboogvlies) en de binnenzijde van de cornea (of hoornvlies) een belangrijke rol speelt bij het optreden van glaucoom (groene staar). De afwijking wordt nu als geheel omschreven als: IridoCorneale hoek (Angle) Abnormaliteit, in het Engels IridoCorneal Angle Abnormality, afgekort ICAA. Deze omvat ook het ligamentum pectinatum.

Rassenlijst
Het ECVO heeft bij het doorvoeren van de wijzigingen 15 rassen aangegeven welke geadviseerd worden om de aanbevelingen over te nemen aangaande ICCA. Het zal geen verrassing zijn dat ons ras op deze lijst voorkomt.

2 rasverenigingen
De verzamelde gegevens en informatie vanuit het ECVO over ons ras is als zeer schokkend ervaren. Ons ras wordt in Nederland door  2 rasverenigingen vertegenwoordigd waarbij is vastgesteld dat de andere rasvereniging geen verantwoordelijkheid hierin wenst te nemen.  Positief is echter dat onze vereniging steeds meer fokkers welkom mag heten binnen  onze vereniging waardoor er meer grip is aan het ontstaan voor registratie, onderzoek en fokbeperking voor ouderdieren waarbij oogproblemen zijn geconstateerd.

Wijziging VFR naar Raad van BeheER
De aanbevelingen welke zijn geadviseerd door het ECVO zijn grotendeels overgenomen in het VFR van de vereniging.  Het nieuwe VFR ligt inmiddels ter goedkeuring bij de Raad van beheer in Nederland en treed in werking indien hiervoor vanuit de Raad goedkeuring op wordt gegeven.
Uiteraard wordt dit vermeld op de website van de vereniging

Wat wijzigt er binnen het VFR?

Oud
4.2.2      Oogafwijkingen : Ouderdieren moeten  zijn onderzocht op erfelijke oogafwijkingen. Bij de dekking mag de uitslag niet ouder zijn dan 1,5 jaar. Bij 4 onderzoeken die gedaan zijn met minimale tussenpozen van 1 jaar, of bij een onderzoek wat gedaan is op of na de leeftijd van 72 maanden, blijft de laatste uitslag geldig voor de rest van het leven.
4.2.2.1 Ouderdieren moeten eenmalig voor registratie en onderzoek  door middel van een Gonioscopy worden onderzocht op L.Pectinatum abn. Het onderzoek dient gelijktijdig plaats te vinden met het ECVO onderzoek of indien niet mogelijk voordat de ouderdieren worden ingezet voor de fokkerij.

Ingediend voorstel
4.2.2      Oogafwijkingen : Ouderdieren moeten  zijn onderzocht op erfelijke oogafwijkingen. Bij de dekking mag de uitslag niet ouder zijn dan 1,5 jaar. Bij 4 onderzoeken die gedaan zijn met minimale tussenpozen van 1 jaar, of bij een onderzoek wat gedaan is op of na de leeftijd van 72 maanden, blijft de laatste uitslag geldig voor de rest van het leven.
4.2.2.1 Ouderdieren moeten zijn onderzocht door middel van een Gonioscopy  op ICCA. Het onderzoek dient gelijktijdig plaats te vinden met het ECVO onderzoek of indien niet mogelijk voordat de ouderdieren worden ingezet voor de fokkerij. Het onderzoek dient elke  3 jaar te worden herhaald.

Oud
4.3.        Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.
HD.
HD-uitslag C mag niet worden ingezet voor de fokkerij, tenzij gecombineerd met een partner die de uitslag HD-A heeft.
HD-uitslag D en hoger.
ED
ED-uitslag graad 1 mag niet worden ingezet voor de fokkerij, tenzij gecombineerd met een partner die de uitslag ED-vrij  heeft
ED-uitslag graad 2 en hoger.
Alle erfelijke oogaandoeningen vastgesteld bij het standaard ECVO   oogonderzoek.
Legg Perthes .
Beiderzijds doven honden.
Beiderzijds blinde honden,.
Ziekte of afwijking die volgens gangbare veterinaire normen als chronisch en/of erfelijk beschouwd worden

Ingediend voorstel

4.3.        Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.

HD.
HD-uitslag C mag niet worden ingezet voor de fokkerij, tenzij gecombineerd met een partner die de uitslag HD-A heeft.
HD-uitslag D en hoger.
ED
ED-uitslag graad 1 mag niet worden ingezet voor de fokkerij, tenzij gecombineerd met een partner die de uitslag ED-vrij  heeft
ED-uitslag graad 2 en hoger.
Alle erfelijke oogaandoeningen vastgesteld bij het standaard ECVO   oogonderzoek.
ICCA  severe
ICCA  mild en moderate, mag worden ingezet voor de fokkerij, advies is gecombineerd met een partner die de uitslag vrij heeft.
Legg Perthes .
Beiderzijds doven honden.
Beiderzijds blinde honden,.
Ziekte of afwijking die volgens gangbare veterinaire normen als chronisch en/of erfelijk beschouwd worden

Aanvullende documentatie ECVO

Privacy Policy
© 2018 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­