Het bestuur is verheugd te kunnen meedelen dat mevrouw Gerda Roos als ad interim bestuurslid  is toegetreden tot het bestuur van de vereniging.
Dit in het verlengde van de gemaakte afspraken op de algemene ledenvergadering van 10 juni j.l..

Namens het bestuur,

Anton v.d.Berg
Voorzitter

Privacy Policy
© 2018 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­