Onlangs heeft de jaarvergadering 2017 van het Hereditary Eye Disease Committee (HED Committee) van het European College of Veterinary Ophthalmologists (ECVO) plaatsgevonden.

Een belangrijke wijziging betreft de afwijking Ligamentum pectinatum abnormaliteit (Eng. PLA; ofwel goniodysplasie of goniodysgenese). Deze afwijking heeft een nieuwe naam gekregen. Voortschrijdend inzicht heeft opgeleverd dat ook de breedte van de kamerhoek (de hoek tussen de basis van de iris (of regenboogvlies) en de binnenzijde van de cornea (of hoornvlies) een belangrijke rol speelt bij het optreden van glaucoom (groene staar). De afwijking wordt nu als geheel omschreven als: IridoCorneale hoek (Angle) Abnormaliteit, in het Engels IridoCorneal Angle Abnormality, afgekort ICAA. Deze omvat ook het ligamentum pectinatum.
De brief die door de vereniging is ontvangen kunt u hieronder raadplegen

Gevolgen voor ons ras:
Al jaren streeft de vereniging om het oogonderzoek verplicht te stellen voor beide rasverenigingen. Helaas heeft de andere rasvereniging alle signalen genegeerd en volgehouden dat  een oogonderzoek niet noodzakelijk is. Uit de registratie die door de vereniging wordt bijgehouden is gebleken dat de afwijkingen Ligamentum pectinatum abnormaliteit bij ons ras bij ruim 85 procent van de onderzochte bouviers voorkomt.  De wijzigingen die door worden gevoerd door het ECVO betekent dat er een fokadvies wordt gegeven op de afwijking Ligamentum pectinatum abnormaliteit. In het VFR van de vereniging is dit onderzoek eenmalig verplicht en wordt niet meegenomen in de beoordeling of de ouderdieren gebruikt mogen worden voor de fokkerij. De vereniging staat echter voor een goed en betrouwbaar fokbeleid en neemt fokadviezen vanuit de ECVO in de regel over. Omdat er vanuit de Raad van beheer geen verplichting is voorgeschreven voor het ECVO bij ons ras betekent het dat vanuit de commissie kynologie een voorstel uitgewerkt dient te worden voor wijziging in het VFR (Verenigings Fok Reglement). Op de eerst komende algemene ledenvergadering dient daarvoor een voorstel tot wijziging VFR ingebracht te  worden.

 

Privacy Policy
© 2018 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­