De commissie kynologie heeft i.s.m. het bestuur besloten fokadvies aangaande Ligamentum pectinatum abnormaliteit (Eng. PLA; ofwel goniodysplasie of goniodysgenese). voor te leggen aan de daarvoor deskundige dierenartsen die nauw betrokken zijn bij oogonderzoeken bij rashonden. De conclusie en aanbevelingen die daaruit voortvloeien worden verwerkt in een voorstel wijziging van het Verenigingsfokreglement artikel 4. Gezondheidsregels. Het streven is om op de komende algemene ledenvergadering dit voorstel in stemming te brengen

Privacy Policy
© 2018 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­