Vrijdag 15 juni heeft de algemene ledenvergadering plaats gevonden.  
Op de agenda stonden een paar belangrijke punten en natuurlijk de resultaten van de vereniging in 2017.
Kort samengevat hieronder de hoofdpunten:

 • De vereniging kijkt wederom terug op een zeer succesvol jaar.
  Het eigen vermogen groeit verder door en we mochten meer leden welkom heten bij de vereniging.
 • Door het positieve financiële resultaat kon de verhoging van het lidmaatschap beperkt blijven, ondanks de sterke stijging van tarieven van het clubblad, portokosten, website van de vereniging en indexeringen van de diverse organisaties.
  De leden hebben goedkeuring gegeven aan de voorgestelde verhoging van het lidmaatschap.
 • Er is een belangrijke stap gezet in het oogonderzoek bij de bouvier.
  Uniek is dat alle aanwezige leden unaniem in hebben gestemd voor aanpassing van het fokreglement na grondig te zijn geïnformeerd over de oogproblemen  bij ons ras.
  Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Beheer waarna het van kracht wordt.
 • Het voorstel voor aanpassing van het huishoudelijk reglement betreffende Privacy Policy is goedgekeurd.
  Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Beheer waarna het van kracht wordt.
 • AD interim bestuurslid Gerda Roos heeft besloten geen zitting in het bestuur te wensen, maar liever toe te treden tot het redactieteam van de vereniging.
  De voorgedragen kandidaat Erward Roos door het bestuur is unaniem gekozen om de plek van Gerda in te nemen als bestuurslid. Edward zal de evenementen portefeuille van de vereniging gaan beheren.
Privacy Policy
© 2019 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­