Op de eerste extra Algemene ledenvergadering van zaterdag 25 januari 2020 waren niet de
vereiste twee/derde van de leden vertegenwoordigd voor de noodzakelijke goedkeuring
voor het wijzigen van de statuten van de Vereniging BOE4.
Overeenkomstig artikel 39 lid 3 van de statuten nodigt het bestuur alle leden uit voor de tweede extra
Algemene ledenvergadering van de Vereniging BOE4 welke gehouden worden zaterdag 22 februari 2020.

Agenda:

  1. Opening
  2. Aanpassing statuten
    Het bestuur heeft een aantal wijzigingen door gevoerd in de statuten van de vereniging Boe4.
    Omdat de vereiste tweede/derde op de eerste extra algemene ledenvergadering niet gehaald werd nodigd het bestuur alle leden uit volgens artikel 39 lid 3 van de statuten.
  3. Rondvraag
  4. Sluiting
Privacy Policy
© 2019 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­