Het bestuur nodigd alle leden uit voor een extra algemene ledenvergadering van vereniging Boe4 op zaterdag 25 januari 2020.
In het clubblad van december is hierover meer informatie te vinden

Agenda:

 1. Opening
 2. Aanpassing Vereniginsfokreglement
  Het bestuur en de commissie kynologie zijn samen met de andere rasverenging de Nederlandse Bouvierclub  tot 1 verenigingsfokreglement gekomen voor ons ras welke als normmatrix ingedient gaat worden bij de Raad van Beheer in Nederland waaraan iedereen die een nest bouvierpups fokt zich moet gaan houden.
  Overeenkomstig artikel 1.1. van het verenigingsfokreglement wordt dit voorstel aan de leden ter goedkeuring aangeboden.
 3. Aanpassing huishoudelijk reglement
  Het bestuur wil inhoudelijk en textueel een aantal wijzigingen doorvoeren in het huishoudelijk reglement.
  Hiervoor is goedkeuring nodig van de algemene ledenvergadering
 4. Aanpassing statuten
  Het bestuur voert een aantal wijzigingen door in de statuten van de vereniging.
  Overeenkomstig artikel 39 artikel 3 is het noodzakelijk dat minimaal 2/3 van het aantal leden vertegenwoordigd is
  Mocht het aantal van 2/3 leden niet wordfen gehaald dat zal het bestuur overeenkomsitg artikel 39 lid 3 binnen 4 weken na 25 januari 2020 een tweede extra algemene ledenvergadering uitroepen om tot wijziging van de statuten te kunnen overgaan.
 5. Rondvraag
 6. Sluiting
Privacy Policy
© 2019 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­