Voor zover nog niet is gedaan of vernomen, natuurlijk vanuit het bestuur de beste wensen en vooral een gezond 2020.  
De vereniging kan terugkijken op een zeer succesvol jaar zowel financieel als in ledental.
Uiteraard komen we daarop nog uitgebreid terug in de algemene ledenvergadering welke eraan zit te komen.
Voor ons ras  staat  er  dit jaar een belangrijke wijzigingen voor de deur.
Eindelijk komt er een matrix welke voor iedereen gaat gelden die met bouviers fokt of wil gaan fokken
Boe4 en de NBC zijn daarvoor vorig jaar een verenigingsfokreglement overeengekomen.
De leden van de NBC zijn inmiddels akkoord gegaan met de wijzigingen die daarvoor nodig zijn in hun verenigingsfokreglement.  
Onze leden gaan op 25 januari stemmen in een extra algemene ledenvergadering over de wijzigingen die binnen ons verenigingsfokreglement daarvoor nodig zijn.
Indien akkoord volgt de laatste stap richting de Raad van Beheer in Nederland, het indienen van de matrix voor het ras Bouvier des Flandres.
Daarmee komt dan een einde aan de mogelijkheid om te kunnen fokken volgens het basisreglement welzijn en gezondheid  waardoor voorgeschreven screeningsonderzoeken welke hierin niet zijn opgenomen ontlopen kunnen worden.
Door de wijzigingen stijgen de kosten om te kunnen fokken met ouderdieren.
Aan de ene kant gedwongen door de media, wet, consument  en aan de andere kant door het aanscherpen van het verenigingsfokreglement, welke eigenlijk dezelfde druk heeft vanuit de media.
Voor puppykopers is er met de komst van de matrix  duidelijkheid dat pups met stamboom voldoen aan de fokvoorwaarden welke door de rasvereniging zijn voorgeschreven.
Uiteraad betaalt de puppykoper daarvoor wel een prijs, de prijs van een bouvierpup gaat flink omhoog.

Anton vd Berg
Voorzitter

Privacy Policy
© 2019 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­