De leden hebben op de tweede extra algemene ledenvergadering van 22 februari 2020 de wijizingen van de statuten goedgekeurd.
 Op de eerste extra algemene ledenvergadering waren onvoldoende leden aanwezig om de statuten te kunnen goedkeuren, waarop een tweede algemene ledenvergadering noodzakelijk was.
In navolging van de eerste extra algemene ledenvergadering van 25 januari 2020 waarop het verenigingsfokreglement en het huishoudelijk reglement zijn goedgekeurd kan het bestuur aan de slag om de de wijzigingen te gaan bekrachtingen.
Hiervoor is een notarieel bezoek noodzakelijk en goedkeuring van de Raad van beheer in Nederland.
Zodra dit heeft plaats gevonden zal dit uiteraard worden gepubliceerd en worden de reglementen vervangen op de website.
Om misverstanden te voorkomen is het voor het bestuur niet toegestaan de nieuwe reglementen toe te passen voordat goedkeuring en wettelijke bekrachtiging heeft plaats gevonden.

Namens het bestuur
Anton v.d.Berg
Voorzitter Boe4

Privacy Policy
© 2019 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­