Zoals in ons clubnummer staat vermeld wordt dit jaar de algemene ledenvergadering door het Corona virus noodgedwongen digitaal gehouden.
Het bestuur is niet blij met deze noodzakelijk keuze, maar gezien het feit dat er dit jaar al 2 maal een extra algemene ledenvergadering heeft plaats gevonden kunnen we de agenda hierdoor beperkt houden tot de noodzakelijke punten. 
Aanmelden kan door op onderstaande link te klikken.

Aanmelden Algemene Ledenvergadering Vereniging Boe4 - 28 augustus 2020 om 20.00 uur

Privacy Policy
© 2019 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­