Clubinformatie: alles wat je wilt weten over de vereniging

Gezondheid: alles over de gezondheid van het ras

Evenementen: activiteiten voor jou en je bouvier

Fokkerij: alles over fokken, regels en pupinformatie

Clubblad: het laatste uitgebrachte clubblad

Herplaatsing: bouviers op zoek naar een baasje.

previous arrow
next arrow
Slider

Precies 15 jaar geleden op 10 november 2005 werd bij notariskantoor Amstelhoek de tweede bouviervereniging van Nederland officieel ingeschreven.
Vooraf natuurlijk de nodige discussie op het toenmalige bouvierforum van Nederland van voor en tegenstanders. Bijzonder als je weet dat in 2005 er in Nederland geen meerdere rasverenigingen officieel het ras mochten vertegenwoordigen. Boe4 werd dan ook in die tijd meer gezien als een vereniging die weinig kon verrichten en af werd gedaan als een Donald Duck vereniging. Nu 15 jaar later kunnen we trots terugkijken op het geen wat de vereniging heeft bereikt.
Eerst de lange weg naar aansluiting bij de Raad van beheer, welke in 2009 in een toekomst visie door de voorzitter op de algemene ledenvergadering werd gepresenteerd. Omdat ik vanaf dag 1 de voorzittershamer bezit kan ik bevestigen dat dit 1 van de moeilijkste algemene ledenvergaderingen van Boe4 is geweest. Binnen de vereniging ontstonden pad stellingen of deze weg bewandeld moest gaan worden. Een krappe meerderheid koos uiteindelijk deze weg te gaan bewandelen. Met het mandaat van de algemene ledenvergadering sloot de vereniging zich aan bij de Federatie van Rasverenigingen in Nederland. In de Federatie van Rasverenigingen waren verenigingen aangesloten die de erkenning van de Raad van beheer eiste om toegelaten te worden als lid. Met dreigende gerechtelijke zaken  en de uiteindelijke uitspraak van de NME werd  uiteindelijke de 1 vereniging per ras in Nederland uit het kynologisch reglement geschrapt. Op 12 mei 2011 trad Boe4 officieel toe als lid van de Raad van Beheer in Nederland waarop dat moment twee verenigingen in Nederland het ras vertegenwoordigen. Wat er volgt is hetgeen we voor stonden en staan. Direct werd er gestart met de registratie van de gezondheid binnen het ras, er werd een database gepresenteerd en het fokbeleid werd geschreven naar de huidige maatstaven. Gesprekken over de gezondheid werden opgestart en niet te vergeten doen we mee aan kankeronderzoek bij ons ras waarvoor we  ambassadeur zijn bij de Stichting Nederlands Kankerfonds bij dieren. De registratie ging/gaat verder, we registreren doodsoorzaken, doen mee aan onderzoeken en hebben de noodzakelijke oogonderzoeken opgestart en voorgeschreven voor ons ras

Maar niet alleen gezondheid had/heeft de aandacht. Daar waar het ooit om begonnen is een leuk en informatief verenigingsblad is uitgegroeid tot een prachtig clubblad in kleur met 100% inhoud. Tot de dag van vandaag zijn we er trots op dat we een blad kunnen maken met een team van vrijwilligers die bijna dagelijks op zoek zijn naar verhalen / informatie en foto’s van Bouviers. Daar waar in 2009 nog sterk werd getwijfeld over de inhoud in de toekomst is inmiddels het tegendeel bewezen.
Bijzonder mag genoemd worden dat het clubblad tot de dag van vandaag nog steeds 100% leesvoer is en dus reclame vrij is.

Ook niet vergeten de evenementen die de vereniging heeft opgestart . Denk aan de Fundag welke volgend jaar alweer voor de tiende keer wordt gehouden, de wandelingen en natuurlijk de jaarlijkse kampioensclubmatch. Helaas dit jaar door het Coronavirus heeft dit niet door kunnen gaan, maar Boe4 zou Boe4 niet zijn als ik vandaag op deze jubileumdag kan aankondigen dat de eerste online Kerstbouviershow wordt gehouden. Zoals de naam al aangeeft zal dit evenement rond de kerstperiode worden gehouden. Uiteraard volgen nog de bijzonderheden.

Al met al heeft Boe4 een vaste plek verworven binnen de Nederlandse bouvierwereld.
Daar waar eerst nog veel patstellingen bestonden tussen beide rasverenigingen en/of fokkers zijn we in rustig vaarwater beland. Dat is ook nodig want de bedreigingen van ons ras komen niet meer vanuit binnen, maar van buiten.  De laatste jaren zie je steeds meer regelgeving ontstaan welke invloed heeft op de rashond. Wetten die bepaalde rashonden verbieden, organisaties die elke gelegenheid aangrijpen om rashonden negatief in het nieuws te brengen en niet te vergeten de media die uitgebreid ras problemen in beeld brengen zonder zich eerst te verdiepen in het ras..
Voor ons ras zal daar de grootste uitdaging komen te liggen. Houden we het vol om regelgeving te blijven volgen? De enorme regeldruk vanuit overheid en fokreglement kan aanleiding gaan geven om zich hieraan te onttrekken. Het gevolg zou een onbeheersbare poule bouviers tot gevolg hebben waar enorme risico’s aan vast gaan zitten, want als rasverenigingen de regie verliezen wordt het voor organisaties tegen rashonden een open doel om het ras te niet te doen. Boe4 zal er alles aan doen om dat te voorkomen

Namens het bestuur,
Anton v.d.Berg
Voorzitter

Privacy Policy
© 2019 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­