Het bestuur heeft het genoegen om bekent te maken dat op woensdag 28 april 2021 de statuten van Vereniging Boe4 notarieel zijn gewijzigd.
Vanaf 28 april 2021 zijn op alle leden van vereniging Boe4 deze nieuwe statuten van toepassing.
De weg voor het wijzigen van de statuten was lang.
Op 25 januari 2020 werden de gewijzigde statuten op de algemene ledenvergadering goedgekeurd.
Door het ontbreken van twee/derden van de leden was een tweede extra algemene ledenvergadering noodzakelijk om de wijzigingen definitief in gang te zetten.
Op 22 februari 2020 werd op de tweede algemene ledenvergadering de wijziging van de statuten opnieuw goedgekeurd.
Vervolgens werd de weg ingezet naar de Raad van Beheer welke  op 25 augustus 2020 goedkeuring gaf op de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement van de vereniging.
De lange weg heeft echter een voordeel gehad.
De noodzakelijk regelgeving voor de nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen waaraan vanaf 21 juli 2021 verenigingen moeten voldoen is meegenomen in de nieuwe statuten.
Hierdoor wordt een nieuwe weg naar de notaris voorkomen
Met het ingaan van de nieuwe statuten is tevens het nieuwe huishoudelijk reglement van toepassing geworden.
Zowel de nieuwe statuten als het nieuwe huishoudelijke reglement is te vinden bij clubinformatie.

Privacy Policy
© 2021 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­