Voortschrijdend inzicht heeft de Hereditary Eye Disease Committee (HED) van de ECVO in 2021 doen besluiten tot het doorvoeren van enkele wijzigingen in het ECVO-onderzoek op erfelijke of als erfelijk beschouwde oogziekten (afgekort E-EBOZ), de wijze van noteren van de resultaten en de adviezen voor het inzetten van de honden in de fokkerij.
In verband met de verwerking in datasystemen wordt wel steeds getracht het aantal wijzigingen in het noteringssysteem zo beperkt mogelijk te houden.

In de bijlage vindt u de belangrijkste wijzigingen (met een beknopte uitleg) die dit jaar worden doorgevoerd.
Meer informatie kunt u vinden op de ECVO website: www.ECVO.org onder ‘Hereditary Eye Diseases’, vervolgens ‘ECVO Manual’ (handleiding).
Directe link: https://www.ecvo.org/hereditary-eye-diseases/ecvo-manual.html

De inhoud zal worden bestudeerd door de commissie kynologie van de verenigng.

Privacy Policy
© 2021 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­