Alle fokkers welke aangesloten zijn bij vereniging Boe4 krijgen vanaf 1 januari een nest certificaat toegewezen als de combinatie ouderdieren voldoet aan de gezondheid eisen gesteld in het fokreglement van Vereniging Boe4.
Dit certificaat wordt per nest afgegeven.

Wij willen hiermee onze fokkers belonen voor het feit dat zij hun uiterste best doen om het ras Bouvier te verbeteren en gezond te houden.
Aspirant-pupkopers willen wij hiermee bewust maken van het feit dat niet ieder nest voldoet aan onze gezondheideisen, ook al is de betreffende fokker aangesloten bij een rasvereniging.

Fokkers en liefhebbers welke geen lid zijn van onze vereniging, maar toch de gezondheideisen aanhouden voor de combinatie ouderdieren kunnen tegen overlegging van de benodigde documenten en betaling van de gemaakte onkosten het nestcertificaat via de website aanvragen