De April nieuwsbrief Raadar van de Raad van Beheer is uitgebracht .
In deze nieuwsbrief o.a. aandacht voor de bezorgdheid door de hoge populariteit van de toypoedels, nieuwe kruisingen bij de Duitse Dog & Keeshond en aandacht voor de petitie voor voldoende veilige losloopgebieden.
Alle vorige uitgegeven Raadar nieuwsbrieven zijn te vinden in de rubriek van de Raad van beheer..
Natuurlijk zijn de nieuwbrieven ook terug te vinden op de website van de Raad van beheer zelf.

© 2023 Vereniging Boe4