Met trots kunnen wij vanuit Vereniging Boe4 melden dat het eindrapport, fokken van gezonde rashonden gereed is en vrijgegeven mag worden voor publicatie.
Als initiatiefnemer van dit project  hebben wij de  Wageningen University & Research (WUR) advies gevraagd  naar een wetenschappelijke onderbouwing voor gezondheidsmaatregelen in het verenigingsfokreglement.
Aanleiding was (is) de normenmatrix (nu foknorm).
Door het fokken van honden die erfelijke aandoeningen met zich meedragen te beperken, bij de Bouvier met name oogaandoeningen, kan de frequentie van deze aandoeningen in het ras worden verminderd.
Deze regels worden vervolgens opgenomen in het Verenigingsfokreglement.
Bij de Bouvier komen erfelijke oogaandoeningen vaak voor.
Zorg was (is) van het bestuur dat alle dieren uitsluiten met (aanleg voor) oogaandoeningen een te strenge selectie is en de inteelt te hoog zal doen oplopen. Complicerende factor is dat vaak pas op latere leeftijd aandoeningen tot uiting komen.
Een andere vraag is of een outcross (= dieren van buiten het stamboek inkruisen) de (enige?) oplossing kan zijn.
Verder is er nog de zorg dat te veel regels veel fokkers kunnen doen besluiten om buiten het stamboek te gaan fokken, waardoor de populatie nog kleiner wordt en de inteelt vervolgens juist oploopt.

 In het uitgebrachte rapport wordt advies en mogelijkheden gegeven om deze uitdagingen aan te gaan en het verenigingsfokreglement (VFR) daarvoor in te richten.
Afgelopen vrijdag 28 juli stemde de algemene ledenvergadering unaniem ( 100%  voor) in met de voorgestelde wijzigingen in het VFR welke daarvoor nodig zijn.
Het bestuur zal het nieuwe VFR  voorleggen voor goedkeuring aan het bestuur van de Raad van Beheer en de Foknorm indienen op basis van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen vanuit de WUR.

Hieronder kun je het eindrapport downloaden,maar  je kunt natuurlijk het rapport en alle informatie terugvinden op de website van de WUR via onderstaande link:
Fokken van gezonde rashonden - WUR

© 2024 Vereniging Boe4