Clubinformatie: alles wat je wilt weten over de vereniging

Gezondheid: alles over de gezondheid van het ras

Evenementen: activiteiten voor jou en je bouvier

Fokkerij: alles over fokken, regels en pupinformatie

Clubblad: het laatste uitgebrachte clubblad

Herplaatsing: bouviers op zoek naar een baasje.

previous arrow
next arrow
Slider

Hieronder zijn publicaties te vinden die van belang zijn voor bouvierliefhebbers en door derden zijn vrijgegeven voor verspreiding
Onder derden verstaan wij organisaties / pers / media / sociale media en Rijksoverheid.
Om de bestanden te kunnen openen op de computer is het noodzakelijk dat Adobe Reader is geinstalleerd.
Mocht deze niet op de computer zijn geinstalleerd, klik dan op de image hieronder om de gratis Adobe Reader te installeren.
get adobe reader


Datum: 9 november2018

Minister Schouten komt met maatregelen voor een beter dierenwelzijn en heeft daarvoor een brief naar de tweede kamer gestuurd.  Voor bouvierliefhebbers die bouviers kopen in het buitenland staat in deze maatregelen geschreven dat er naar wordt gestreeft om vanaf 2020 geen gecoupeerde honden meer tentoon te laten stellen, ook al is er sprake van een medische noodzaak. .
Om kopers van pups te ondersteunen bij het zoeken naar een goede fokker ondersteund minister Schouten de dierenbescherming in Nederland om te onderzoeken of het mogelijk is een keurmerk in te gaan voeren voor de kleinschalige fokker.
De volledige brief die naar de kamer is gestuurd kun je hieronder downloaden of bekijken

Bron: RGD
Datum: 18 juli 2017

Titerbepalingen bij honden en katten worden regelmatig ingezet in plaats van hervaccinaties. Maar er zijn ook nog veel vragen rondom dit onderwerp.
Wat is de betrouwbaarheid van titerbepalingen en kan het voor alle vaccinaties uitgevoerd worden? Wanneer dient er bij een voldoende hoge titer opnieuw gevaccineerd of getest te worden? Deze consensus* zal een antwoord geven op de meeste vragen rondom titerbepalingen en vaccinaties.

Deze consensus werd opgesteld door Dr. Ing. Paul Overgaauw, in overleg met Prof. Dr. Herman Egberink van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht en dierenarts Maico Boumans van de Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG - KNMvD).
Bron: KNMVD
Datum: 04 maart 2017


De  RDA heeft een rapport uitgebracht welke de nodige stof deed opwaaien bij veel organisaties.
In het rapport staat onderandere dat het optreden van bijtincidenten met honden de eigenaar, de hond én de omgeving een rol spelen. Beleid om zulke incidenten tegen te gaan zal alleen succesvol zijn als maatregelen betrekking hebben op al deze aspecten. Aan de hand van lichaamsbouw en gedragskenmerken moet een dynamische lijst worden opgesteld van rassen, kruisingen en look-a-likes met een relatief hoog bijtrisico. Voor zulke “Hoog Risico”-honden moeten extra voorschriften komen.
Gelijktig heeft de RDA een brochure uitgebracht over dit onderwerp.
Beide zijn hier te downloaden of in te kijken
Bron: Raad voor Dierenaangelegenheden
Datum: 3 januari 2017

Eigenaren van gezelschapsdieren die een conflict hebben over een (gezelschaps)dier, hoeven niet meer per se naar de rechter. Het Utrechtse advocatenkantoor BvdV heeft een speciale geschillencommissie opgericht om deze geschillen op te lossen.

Advocatenkantoor BvdV houdt zich al geruime tijd bezig met procedures over dieren. Sinds 2012 is mw. mr. ing. Iaira Boissevain, gespecialiseerd dierenrecht-advocaat aan BvdV verbonden, die deze procedures behandelt. Boissevain zag direct dat eigenaren van (gezelschaps)dieren vaak de dupe zijn van het dure Nederlandse rechtssysteem. “Een procedure is vele malen duurder dan het bedrag waarover wordt geprocedeerd” vertelt zij. “Als je eerlijk werkt, moet je cliënten dus vaak afraden om te procederen, maar dat geeft een groot gevoel van onrechtvaardigheid. Wij wilden hiervoor een oplossing vinden.”
Oprichter van het kantoor Sjoerd van der Velden vult aan: “Niet alleen kunnen partijen besluiten om het geschil aan onze commissie voor te leggen, in een contract kun je ook al vóórdat een geschil ontstaat regelen dat je eventuele geschillen aan deze commissie voorlegt, dat geeft rust”.

Geschillen die aan de commissie kunnen worden voorgelegd gaan vooral over koop en verkoop, overlast en schade. Commissielid en advocaat mr. Martina Ensink: “Op dit moment richten wij ons op geschillen over dieren. De geschillencommissie wil op termijn echter ook andersoortige geschillen in behandeling nemen.”
Meer informatie en aanmelden: www.bvdv.nl (actualiteiten).

BronBvdV
Datum: 26 september 2016
ECVO wijzigingen op verzoek  van de Nederlandse oogartsen aangesloten bij het European College of Veterinary Ophthalmologists (ECVO) geplaatst
Bron: European College of Veterinary Ophthalmologists
Datum: 03 maart 2016

Motie van het Europees Parlement tegen illegalen handel in huisdieren welke er op termijn voor moet zorgen dat er een einde komt aan de groeiende illegale handel in honden en katten. Het is de bedoeling dat er een Europees registratiesysteem voor huisdieren komt, waardoor het veel moeilijker wordt om illegaal dieren binnen Europa te vervoeren en te verhandelen. De Dierenbescherming heeft via Eurogroup for Animals de campagne voor deze motie ondersteund en is dan ook blij dat er nu serieus werk van gemaakt wordt.
De motie is in de Engelse taal
Bron: Europees Parlement
Datum: 01 maart 2016

Blijf investeren in de dialoog over fokkerij
En doe dit op basis van een zorgvuldige, consistente afweging. Dit adviseert de Raad voor Dierenaangelegenheden naar aanleiding van de geactualiseerde zienswijze Fokkerij en Voortplantingstechnieken. Nieuwe technieken zoals gene-editing roepen ethische vragen op waarover de komende jaren gediscussieerd zal worden. Over gene-editing adviseert de Raad de dialoog pro-actief aan te gaan.
Bron: Raad voor Dierenaangelegenheden
Datum: 25 januari 2016

De KNMvD kan en wil niet stelling nemen voor of tegen de verschillende manieren waarop dierenartsen zich willen onderscheiden ten opzichte van hun collega’s.
Het staat diereigenaren vrij zelf een keuze te maken uit de diverse dierenartsen die diergeneeskundige zorg bieden.
Lees het document zoals is vrijgegeven door de KMMvD voor de tariefstelling 2016
Bron: Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)
Datum: 13 oktober 2015

Onder de hoede van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) hebben dierenartsen een richtlijn opgesteld: 'Veterinair handelen inzake welzijnsrisico’s bij honden en katten met erfelijke aandoeningen en schadelijke raskenmerken'. Deze richtlijn is één van de maatregelen uit het projectplan ‘Fairfok: de gezonde(re) en sociale hond in Nederland’.

Dierenartsen hebben vanaf nu de mogelijkheid de richtlijn door te nemen en te toetsen in de praktijk. Het bestuur van de KNMvD zal deze richtlijn vervolgens vaststellen in december dit jaar.
De richtlijn geeft handvatten aan dierenartsen hoe zij om moeten gaan met een erfelijke aandoening of schadelijk raskenmerk bij een hond richting eigenaar of fokker.
De richtlijn spitst zich toe op vier onderdelen:

  1. Welzijnsrisico’s die ontstaan:
    Hoe weet je dat een dier een probleem heeft?
    Hoe beoordeel je hoeveel last hij ervan heeft?
    Hoe communiceer je dat met de eigenaar.?
  2. Advisering van de dierenarts bij de aanschaf van een hond of kat.
  3. Bijdrage van dierenartsen aan een rationele selectie met behulp van (gegevens in) hun administratie.
  4. Adviezen hoe om te gaan met de geplande keizersneden en vroege castratie; beiden worden afgeraden.

Daar waar mogelijk, geeft de richtlijn aan wat de wettelijke kaders zijn.
De richtlijn moet de dierenarts in de praktijk helpen bij het maken van de juiste keuzes. Het zijn geen voorgeschreven handelwijzen, maar is wel de richting die een grote groep wetenschappers en practici als de beste manier van behandelen zien. Wanneer een dierenarts niet via de richtlijn werkt, moet hij kunnen uitleggen (en vastleggen) waarom hij dat niet doet.

Bron: Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)
Datum: 02 juni 2015

Staatssecretaris Dijksma (EZ) beantwoordt vragen van de Kamerleden Van Gerven (SP) en Van Dekken (PvdA) over zieke rashonden en het Fairfok-keurmerk.
Bron: Rijksoverheid
Datum: 23 februari 2015


Het kernteam 'Projectplan Fairfok heeft 2 perspublicaties verspreid waarin zij aangeven dat de Staatssecretaris Dijksma de tweede kamer onjuist informeert over de gezondheid van rashonden.
Datum: 16 februari 2015

Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer met een reactie op het projectplan ‘Fairfok, gezonde en sociale hond in Nederland’.
Privacy Policy
© 2019 Vereniging Boe4  Cookiebeleid
­